Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Regulamin sklepu internetowego: www.cukroweozdoby.pl
 
§1
 
POSTANOWIENIA OGÓLNE

 

 1. Sklep internetowy działający  pod adresem www.cukroweozdoby.pl jest własnością firmy Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, z siedzibą pod adresem:

            ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki,

            NIP 8222095442, REGON 147011053.

 

 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego: cukroweozdoby.pl, składania zamówień na produkty dostępne w sklepie, sposoby i koszty  dostawy zakupionego towaru oraz dostępne formy płatności. Regulamin zawiera również informacje o prawie kupującego do modyfikacji zamówienia, odstąpienia od umowy oraz zasady składania i rozpatrywania reklamacji.

 

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż towarów na odległość na terenie Rzeczpospolitej Polskiej za pomocą Internetu.

 

 1. Informacje na temat towarów zamieszczonych na stronie sklepu podane są w języku polskim w sposób jasny i zrozumiały. Opisy produktów mają na celu pokazanie klientom ich prawidłowe zastosowanie.

 

 1. Zdjęcia produktów zamieszczonych na stronie sklepu mogą nieznacznie różnić się od ich rzeczywistego wyglądu. Różnice te mogą dotyczyć kolorów prezentowanych produktów, które mogą wynikać z ograniczonych możliwości ich prezentacji (tj. jakości wykonanych zdjęć lub indywidualnych ustawień monitora).

 

§2
 
ZASADY SKŁADANIA I REALIZACJI ZAMÓWIEŃ

 

 1. Klient ma możliwość składania zamówień w następujący sposób:

a)      poprzez stronę sklepu www.cukroweozdoby.pl

b)      poprzez adres mailowy sklep@cukroweozdoby.pl lub slodkie.fantazje@o2.pl

c)      telefonicznie pod numer tel. 506 369 673

d)     osobiście w siedzibie sklepu.

 

 1. Zamówienia poprzez stronę sklepu i adres mailowy można składać 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.

 

 1. Składanie zamówień telefonicznie możliwe jest od poniedziałku do piątku w godzinach 9.00-18.00 oraz w soboty 9.00-15.00.

 

 1. Zamówienia osobiste w siedzibie sklepu możliwe są w godzinach otwarcia tj. od poniedziałku do piątku w godz. 9.00 - 18.00 oraz w sobotę w godz. 9.00 - 15.00

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do weryfikacji złożonego zamówienia oraz jego anulowania w przypadku gdy zamówienie zostało złożone przez klienta, który wcześniej nie przyjął zamówionego towaru lub gdy autentyczność zamówienia budzi uzasadnione wątpliwości.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do telefonicznego potwierdzenia zamówienia.
 2. Po złożeniu zamówienia w naszym sklepie klient otrzyma wiadomość zwrotną  na podany adres email, potwierdzającą złożenie zamówienia, wraz z listą zamówionych towarów, pełną kwotą  zakupu oraz kosztami i wybranym sposobem dostawy.

 

 1. Realizacja zamówienia nastąpi:

a)      w przypadku zamówień płatnych przelewem - z chwilą zaksięgowania wpłaty, w wysokości zgodnej z kwotą zamówienia, na rachunku bankowym sklepu.

b)      w przypadku zamówień płatnych przy odbiorze - po zakończeniu procedury składania zamówienia, nie późnej niż po upływie 48 godz. od chwili złożenia zamówienia z wyjątkiem gdy termin ten upływa w dni wolne od pracy tj. niedzielę i święta. Wówczas czas realizacji może się wydłużyć.

 

 1. Wprowadzanie zmian w zamówieniu jest możliwe wyłącznie do czasu gdy zamówienie nie zostało jeszcze wysłane do klienta. Wprowadzanie zmian odbywa się poprzez wysłanie wiadomości na adres mailowy: sklep@cukroweozdoby.pl lub slodkie.fantazje@o2.pl lub telefonicznie na numer: 506 369 673

 

 1. Zamówienie zostanie zrealizowane wyłącznie wówczas, gdy towar będzie dostępny w magazynie sklepu. W przypadku niedostępności części towarów ujętych w zamówieniu klient zostanie poinformowany o tym fakcie w celu podjęcia decyzji o dalszej realizacji zamówienia. W takiej sytuacji klient może zrezygnować z zamówienia.

 

 1. W przypadku gdy strony uzgadniają anulowanie zamówienia a klient dokonał wpłaty za zamówiony towar, Sklep zobowiązany jest do zwrotu klientowi pełnej wpłaconej kwoty na podany przez niego numer konta bankowego lub konto użyte podczas dokonywania płatności za zakupy.

 

§3
 
CENY TOWARÓW
 
 1. Wszystkie ceny podane w Sklepie przy oferowanym produkcie  są wyrażone w polskich złotych i zawierają podatek VAT.

 

 1. Ceny te nie uwzględniają kosztów dostawy.

 

 1. Informacja na temat całkowitej wartości zamówienia zostaje przedstawiona Klientowi po dokonaniu wyboru formy dostawy i formy płatności.

 

 1. Sklep zastrzega sobie prawo do zmian cen produktów, przeprowadzania, odwoływania i modyfikacji promocji. Zamówienia, złożone przed datą wejścia w życie zmian cen, będą realizowane na zasadach dotychczasowych.

 

 1. W przypadku sprzedaży produktów promocyjnych których dostępna ilość jest ograniczona zamówienia będą realizowane wg kolejności składanych zamówień aż do wyczerpania zapasów.

 

§4
 
FORMY I KOSZTY DOSTAWY

 
 1. Sklep cukroweozdoby.pl korzysta z następujących form dostawy:

a)      przesyłka kurierska za pośrednictwem firmy FEDEX.

 

 1. Na czas realizacji zamówienie składa się czas skompletowania towaru 1-2dni robocze i czas dostawy 1-2 dni robocze.

 

 1. Dostawa zamówionego towaru następuje zazwyczaj po 2-4 dniach od złożenia zamówienia.

 

 1. W przypadku płatności przelewem tradycyjnym czas ten zostaje przedłużony o czas realizacji przelewu.

 

 1. Koszty dostawy uzależnione są od wybranego przez klienta sposobu dostawy oraz formy płatności i wyglądają następująco:

a)      wysyłka kurierem FEDEX

·         płatność z góry- 14.90zł, maksymalna waga paczki 30kg

·         płatność przy odbiorze - 18.90zł, maksymalna waga paczki 30kg.

b)      odbiór osobisty w siedzibie sklepu 0,00zł

 

§5
 
FORMY PŁATNOŚCI

 

 1. Płatności za towar Klient może dokonywać w następujący sposób:

a)      na rachunek bankowy Santander Bank SA.: 05 1090 2590 0000 0001 3533 0039

b)      za pomocą serwisu szybkie płatności tpay.com

c)      płatność gotówką przy odbiorze.

 

§6
 
PRAWO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

 1. Na podstawie art. 27 ustawy o prawach konsumenta, Klient ma prawo odstąpić od umowy zawartej na odległość bez podania przyczyny i bez ponoszenia kosztów (z wyjątkiem kosztów określonych w art. 33, art. 34 ust. 2 i art. 35) w terminie 14 dni od wydania rzeczy.

 

 1. Oświadczenie o decyzji odstąpienia od umowy klient może złożyć na formularzu (załączony wzór na końcu regulaminu) lub  w innej pisemnej formie. Sprzedający dopuszcza możliwość złożenia takiego oświadczenia drogą elektroniczną poprzez maila wysłanego na adres:  sklep@cukroweozdoby.pl lub slodkie.fantazje@o2.pl

 

 1. Sprzedawca niezwłocznie potwierdzi Klientowi (na adres mailowy podany przy zamówieniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.

 

 1. W przypadku odstąpienia od umowy zostaje ona uznana za niezawartą.

 

 1. Konsument zobowiązany jest niezwłocznie (nie później niż przed upływem 14dni od odstąpienia od umowy) odesłać otrzymany towar na adres: Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na swój koszt i własne ryzyko.  Klient zobowiązany jest dołączyć do zwracanego towaru dokument potwierdzający zakup u sprzedawcy (paragon).

 

 1. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości otrzymanej rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób wykraczający poza konieczny  do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 

 1. Sprzedający niezwłocznie, (nie później  niż przed upływem 14 dni od otrzymania oświadczenia o odstąpienia od umowy), zwróci Klientowi wszystkie dokonane przez niego płatności wraz z kosztami dostawy, przy użyciu takiej samej formy płatności jaką użył Klient, chyba że strony ustalą inaczej.

 

 1. Sprzedający może wstrzymać zwrot należności do czasu otrzymania rzeczy z powrotem lub dowodu nadania przesyłki zwrotnej w zależności, która z tych czynności nastąpi wcześniej.
 
§7
 
GWARANCJA I RĘKOJMIA

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie internetowym  cukroweozdoby.pl są nowe, nieużywane i wolne od wad fizycznych.

 

 1. Wszystkie produkty oferowane w sklepie objęte są rękojmią na zasadach art. 556 kodeksu cywilnego i następnych.

 

 1. W przypadku gdy sprzedana rzecz ma wadę, Klient może:

a)      złożyć oświadczenie z żądaniem obniżenia ceny

b)      odstąpić od umowy

c)      zażądać wymiany rzeczy na wolną od wad

 

 1. Sprzedający ustosunkuje się do żądań Klienta przed upływem 14 dni od złożenia oświadczenia. W przeciwnym razie uważa się że przyjął żądania Klienta za uzasadnione.

 

 1. Konsument nie może odstąpić od umowy w przypadku gdy wada jest nieistotna. (na przykład różnica w odcieniu koloru patrz: §1 punkt 5).

 

 1. W przypadku gdy zakupiona rzecz jest wadliwa. Klient ma prawo odesłać rzecz na adres: Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk, ul. Kazikowskiego 10a, 05-300 Mińsk Mazowiecki, na koszt sprzedającego.
 
§8
 
POLITYKA PRYWATNOŚCI


W związku z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

      1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Kontrahenta jest Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kazikowskiego 10a.

      2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679.

      3. Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.

      4. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

      5. Odbiorcami danych osobowych Kontrahenta będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

      6. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

      7. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

      8. Podanie przez Kontrahent jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy.

      9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Kontrahenta przed dostępem osób nieupoważnionych.

    10. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.

    11. Materiały reklamowo- promocyjne wysyłamy Klientom jedynie wówczas, gdy wyrazili na to zgodę. Dotyczy to w szczególności newslettera wysyłanego Klientowi, jeżeli potwierdzi wyraźnie wskazanego przez nas linka zawierającego akceptację na otrzymywanie newslettera o aktualnych promocjach, rabatach i nowościach w naszym sklepie. Materiały te dotyczą wyłącznie oferty naszego sklepu.

    12. Wszelkie pytania, wnioski i sugestie odnoszące się do ochrony Państwa prywatności, w szczególności danych osobowych prosimy zgłaszać na adres: slodkie.fantazje@o2.pl

     §9

     WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 

 1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie naszego sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.
   
  §10
   
  POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej sklepu www.cukroweozdoby.pl.

 

 1. Składając zamówienie klient akceptuje powyższy regulamin.

 

 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszym regulaminem mają zastosowanie przepisy prawa polskiego.

 

 1. W przypadku niezgodności regulaminu z obowiązującym prawem, Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie tego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
   
   
   
   
   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Wzór formularza odstąpienia od umowy

   

   ………………………………………                                                                                       Miejscowość, data

  ………………………………………

  ………………………………………

  Imię i nazwisko klienta

  Adres klienta

   

  Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk
  ul. Kazikowskiego 10a
  05-300 Mińsk Mazowiecki

   

      

  Oświadczenie

  o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

  lub poza lokalem przedsiębiorstwa

   

   

  Ja………………….……………niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy ………………………………..……

   

  Data odbioru………………………………………..……………….

   

   

   

   

   

  ……………………………………

  Podpis klienta