Kategorie

Najczęściej kupowane

Informacja

Polityka prywatności:

Zapewniamy naszym Klientom pełne poszanowanie ich prywatności oraz ochronę ich danych osobowych.

Wypełniając obowiązek informacyjny wynikający z art. 13 rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (U) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (Dz. U. UE. L. z 2016r. Nr 119) chcemy poinformować, że realizacja umowy, którą z Państwem zawarliśmy wiąże się z koniecznością przetworzenia Państwa danych osobowych. Bez wykorzystania Państwa danych osobowych zawarcie i wykonanie umowy nie jest możliwe. Aby zapewnić Państwu pełną kontrolę nad sposobem wykorzystania Państwa danych osobowych przekazujemy następujące informacje:

 

  1. Administratorem Państwa danych osobowych jako Kontrahenta jest Słodkie Fantazje Joanna Grabarczyk z siedzibą w Mińsku Mazowieckim przy ulicy Kazikowskiego 10a.

  2. Dane osobowe Kontrahenta przetwarzane są przez Administratora w celu realizacji umowy sprzedaży. Podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. b rozporządzenia 2016/679.

  3. Dane osobowe Kontrahenta będą przechowywane przez Administratora przez okres obowiązywania umowy oraz wynikających z przepisów prawno-podatkowych.

  4. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przekazywane do państwa trzeciego.

  5. Odbiorcami danych osobowych Kontrahenta będą podmioty, którym Administrator ma obowiązek przekazywać dane na gruncie obowiązujących przepisów prawa, oraz podmioty przetwarzające dane osobowe w imieniu Administratora.

  6. Kontrahent posiada prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych w celach marketingowych.

  7. Kontrahent ma prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, gdy uzna, że Administrator przetwarzając jego dane osobowe narusza przepisy rozporządzenia 2016/679.

  8. Podanie przez Kontrahent jego danych osobowych jest niezbędnym warunkiem do zawarcia umowy.

  9. Administrator zobowiązuje się do zabezpieczenie przetwarzanych danych osobowych Kontrahenta przed dostępem osób nieupoważnionych.

  10. Dane osobowe Kontrahenta nie będą przetwarzane w zautomatyzowanych procesach podejmowania decyzji.